Pagdating ng mga amerikano sa pilipinas Free cam 2 cam

Posted by / 09-Mar-2020 18:09

Taong 2011, ginamit niya ang terminong “” sa artikulong “America’s Pacific Century” bilang opisyal na polisiya ng administrasyong Obama na pagtalaga ng 60 porsiyento ng barkong pandigma ng US tungo sa Asya.Ayon sa mga opisyal ng gobyerno ng US, papawakas na ang mga digmaan nito sa Afghanistan at Iraq; kailangang magpokus ang US sa Asya para muling mapalakas ang presensiya sa bahaging ito ng daigdig—kung saan lumalakas din ang impluwensiya ng bansang China.“Its location is very strategic,” Galvez said, referring to its position facing the South China Sea, which Manila calls the West Philippine Sea.“If we need to deploy to the West Philippine Sea, it (Subic) is already there, we do not deny that.Tiniyak naman ni Pangulong Aquino na hindi mabibigyan ng special treatment si Pemberton, at magiging patas ang pagtrato sa kanya habang nasa pangangalaga ng AFP.MANILA, Philippines–The Philippines said Thursday it would re-open a former US naval base that was closed more than 20 years ago, stationing its own military hardware at the facility that faces the flashpoint South China Sea.The announcement comes as the Philippines is embroiled in a bitter dispute with China over rival claims to parts of the sea, including a rich fishing shoal close to the military base.Defense department spokesman Peter Galvez said the Philippines would station aircraft and naval vessels at Subic Bay, which was one of the US military’s biggest overseas bases until it closed in 1992.

Subic Bay is 198 kilometers (123 miles) east of Scarborough Shoal.

Wala pa ito sa labas-masok na mga tropang Kano tuwing may ehersisyong militar (Balikatan) o tuwing may humanitarian missions daw ang mga tropang ito sa mga lugar na nasalanta raw ng kalamidad.

Ang mga pasilidad na ginagamit ng Kano ngayon ay sa aktuwal na karanasa’y di napapasok ng mga Pilipino, hindi naiinspeksiyon (kung totoo nga ang sinasabi nila). Taong 1899 nang sakupin tayo ng puwersang militar ng Kano.

Alamin ito, at kung bakit tinututulan ng makabayang mga kilusan sa Pilipinas ang EDCA–at ang tila’y di-pantay na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Umikot sa iba’t ibang bansa sa rehiyong ito si Clinton noong taong iyon.

Sa sumunod na taon, pumunta siya sa Hanoi, Vietnam para sabihing nasa interes ng US ang pagprotekta ng “freedom of navigation” sa South China Sea.

pagdating ng mga amerikano sa pilipinas-62pagdating ng mga amerikano sa pilipinas-84pagdating ng mga amerikano sa pilipinas-27

Sa Pilipinas, ipinagpapatuloy nito ang walang-tigil na presensiyang militar.

One thought on “pagdating ng mga amerikano sa pilipinas”